Vrije Universiteit Brussel


Pollet D, Marmitte T. Aanpak van exacerbatie van COPD in de huisartsengeneeskunde.

Jaar: 2000

Type: Eindwerk

©2005 • Vakgroep Huisartsgeneeskunde • Vrije Universiteit Brussel • Laarbeeklaan 103 • 1090 Brussel-Jette
Tel.: +32 2 477.43.11 • Fax.: +32 2 477.43.01 • huisarts@vub.ac.be