Vrije Universiteit Brussel


Nieuws van de Vakgroep Huisartsgeneeskunde

A/H1N1 Griep in BelgiŽ

  De teller van het aantal bevestigde gevallen van A/H1N1 griep blijft maar oplopen in BelgiŽ. Deze zomer wordt een exponentiŽle toename van het aantal griepgevallen verwacht.

  Zowel de huisartsen als de patiŽnten dienen daarom duidelijk geÔnformeerd te zijn over de preventie en de behandeling van de A/H1N1 griep.

  Info voor patiŽnten

  Als u koorts (>38įC) hebt ťn hoest of kortademig bent ťn algemene spierpijn hebt, neem dan contact op met uw huisarts. De kans bestaat dat u griep hebt.

  Info voor huisartsen

  Bij patiŽnten met griepsymptomen zal de huisarts geen staal meer nemen dat nadien geanalyseerd wordt door het laboratorium van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) om te bevestigen of een patiŽnt al dan niet getroffen is door de A/H1N1-griep. De huisarts zal zijn patiŽnten geval per geval verzorgen, in functie van de symptomen die ze hebben en volgens de gewone behandelingen voor de seizoensgriep.

  Risicogroepen

  De patiŽnten die tot een risicogroep behoren zullen van nabij gevolgd worden. Ze zullen als enigen nog behandeld worden met antivirale middelen. Het betreft volgende groepen:

  • patiŽnten met een chronische ademhalingsziekte; waaronder patiŽnten die de afgelopen 3 jaar geneesmiddelen tegen astma voorgeschreven kregen
  • patiŽnten met een chronische hartaandoening
  • patiŽnten met matige tot ernstige nier- of leverinsufficiŽntie
  • patiŽnten met immunodepressie wegens ziekte of een behandeling
  • diabetespatiŽnten
  • zwangere vrouwen
  • personen die ouder zijn dan 65 jaar
  • kinderen jonger dan 5 jaar
  • patiŽnten die gehospitaliseerd zijn met een ernstig klinisch beeld, onder voorbehoud van de termijn van 48 uur

  Contact gegevens

  • Permanentie 24/24 u Tel: 02 512 93 89
  • Oost-Vlaanderen Tel: 09 244 83 60 Fax: 09 244 83 70
  • Antwerpen Tel: 03 224 62 04 Fax: 03 224 62 01
  • Vlaams-Brabant Tel: 016 29 38 58 Fax: 016 29 37 69
  • West-Vlaanderen Tel: 050 44 50 70 Fax: 050 34 28 69
  • Limburg Tel: 011 74 22 40 Fax: 011/74 22 59
  • Brussel Tel: 02 552 01 67 Fax: 02 502 59 05 GSM : 0478 77 77 08
  • Luik, Namen, Luxemburg Tel: 04 364 14 00 GSM: 0486 09 04 21
  • Henegouwen, Waals Brabant Tel: 065 32 83 60 GSM: 0479 79 80 34
  • WIV 24/24 u GSM: 0479 45 95 49

  Behandeling van A/H1N1 Griep

  Oseltamivir en zanamivir kunnen aan patienten met een klinische diagnose van pandemische influenza worden toegediend op voorwaarde dat dit kan gebeuren binnen de 48 uur na het optreden van de klinische symptomen.

  Doelgroep voor behandeling met antivirale middelen is afhankelijk van de ernst van het klinisch beeld en de identificatie van risicogroepen bij wie complicaties zich meer lijken voor te doen. Deze afweging is nodig om beperkte middelen doelmatig in te zetten en mogelijke resistentievorming en ernstige nevenwerkingen van de antivirale middelen te voorkomen.

  De risicogroepen van de A/H1N1 griep lijken sterk overeen te komen met deze van de seizoensgriep nl. <5 jaar, >65 jaar, patienten met chronische pathologie, zwangere vrouwen, jongeren van minder dan 19 jaar onder langetermijnbehandeling met antiinflammatoire geneesmiddelen en RVT- of rusthuisbewoners).

  Het curatieve gebruik van antivirale middelen is uiteraard enkel zinvol indien het pandemische virus er gevoelig aan is en blijft. De antivirale middelen zullen niet beschikbaar zijn via het reguliere systeem van apothekers, maar via het lokaal zorgmeldpunt (LZMP) waar de huisartsen zich zullen kunnen bevoorraden. De huisartsen zorgen ervoor dat de middelen aan de zieken worden afgeleverd.

  Epidemiologisch surveillancesysteem

  De impact van het verspreiden van het virus en van de toegediende behandelingen zal nauw bestudeerd en opgevolgd worden via de huisartsenpeilpraktijken: deze zowat 200 vrijwillige huisartsen, van wie de patiŽnten representatief zijn voor de bevolking, zullen doorlopend en systematisch informatie verzamelen over de personen die getroffen zijn door het virus en over de efficiŽntie van de verstrekte behandelingen. De gegevens die op deze manier verzameld worden zullen op nationale schaal worden geŽxtrapoleerd.

  Nuttige links

©2005 • Vakgroep Huisartsgeneeskunde • Vrije Universiteit Brussel • Laarbeeklaan 103 • 1090 Brussel-Jette
Tel.: +32 2 477.43.11 • Fax.: +32 2 477.43.01 • huisarts@vub.ac.be