Vrije Universiteit Brussel


Nieuws van de Vakgroep Huisartsgeneeskunde

Toegangsexamen geneeskunde voorbijgestreefd

    Dinsdag 7 juli 2009 namen op de Heyzel in Brussel ongeveer 3000 studenten deel aan het ingangsexamen voor geneeskunde en tandheelkunde. Dit ingangsexamen werd in 1997 ingevoerd omdat gevreesd werd voor een overschot aan artsen.

    Maar uit de actuele situatie in de zorgsector blijkt dit ingangsexamen achterhaald. Door de vergrijzing van de bevolking bestaat er nu al een tekort aan artsen, voornamelijk huisartsen. Daarenboven neemt de proportie vrouwelijke artsen gestaag toe en zijn de jonge artsen niet meer bereid om 70 tot 80 uren per week te werken.

    Uit het huisartsenkadaster dat opgesteld werd op verzoek van minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Laurette Onkelinx blijkt bijvoorbeeld dat er niet 21.000 actieve huisartsen zijn maar slechts 9259. Binnenkort zal men ook in Vlaanderen, net zoals in Nederland, Groot-BrittanniŽ en tal van andere landen buitenlandse huisartsen moeten ďinvoerenĒ. Daarenboven bestaat er een ongelijkheid tussen Vlaamse en Waalse studenten. De Vlaamse studenten geneeskunde moeten een ingangsexamen afleggen terwijl de Franstalige studenten geselecteerd worden na het eerste jaar van de opleiding. Maar het Franstalige selectiesysteem blijkt ook niet efficiŽnt want ook in WalloniŽ en Brussel worden nu al buitenlandse artsen aangeworven.

    Rekening houdende met deze gegevens kan men dus moeilijk stellen dat het ingangsexamen de dag van vandaag nog een goede zaak is. Terwijl we onze eigen kinderen verbieden om geneeskunde te studeren, zouden artsen aangetrokken worden uit landen waar er ook al artsentekorten zijn.

    Bron: Prof dr Dirk Devroey, Diensthoofd vakgroep Huisartsgeneeskunde (Vrije Universiteit Brussel)

©2005 • Vakgroep Huisartsgeneeskunde • Vrije Universiteit Brussel • Laarbeeklaan 103 • 1090 Brussel-Jette
Tel.: +32 2 477.43.11 • Fax.: +32 2 477.43.01 • huisarts@vub.ac.be