Vrije Universiteit Brussel


Masterproefbegeleiding 3


Vakco÷rdinator:
Titularis: Dirk Devroey
Lesgever: Dirk Devroey
Semester: 1
Datum: 2017-02-15
Uur: 14:00
OO-fiche: GF-HUIS-12558
Vak:
Lesnummer: 803
Duur: 2 u
Hoorcollege: 2
Werkcollege: 2
Zelfstudie:
-
Leerdoelen:
-
Inhoud:
-
Studiemateriaal:
-
Opmerkingen:

©2005-2018 • Vakgroep Huisartsgeneeskunde • Vrije Universiteit Brussel • Laarbeeklaan 103 • 1090 Brussel-Jette
Tel.: +32 2 477.43.11 • Fax.: +32 2 477.43.01 • huisarts@vub.ac.be