Vrije Universiteit Brussel


Nomenclatuur


Vakco÷rdinator: Liesbeth Borgermans
Titularis: Liesbeth Borgermans
Lesgever: Dirk Devroey
Semester: 1
Datum: 2016-12-01
Uur: 15:00
OO-fiche: GF-HUIS-12555
Vak: Organisatie en co÷rdinatie van zorg
Lesnummer: 706
Duur: 2 u
Hoorcollege: 2
Werkcollege: 0
Zelfstudie:
-
Leerdoelen: - Kennen van de oorsprong van de nomenclatuur
- Kennen van de conventie en het sociaal statuut
- Kunnen gebruiken van de nomenclatuur
-
Inhoud:
-
Studiemateriaal:
-
Opmerkingen:

©2005-2018 • Vakgroep Huisartsgeneeskunde • Vrije Universiteit Brussel • Laarbeeklaan 103 • 1090 Brussel-Jette
Tel.: +32 2 477.43.11 • Fax.: +32 2 477.43.01 • huisarts@vub.ac.be