Vrije Universiteit Brussel


Decubitus


Vakco÷rdinator: Dirk Devroey
Titularis: Dirk Devroey
Lesgever: Ingo Beyer
Semester: 1
Datum: 2016-11-28
Uur: 12:00
OO-fiche: GF-HUIS-12552
Vak: Levensloop geneeskunde
Lesnummer: 410
Duur: 2 u
Hoorcollege: 2
Werkcollege:
Zelfstudie:
-
Leerdoelen: 1. De student beschrijft het ontstaansmechanisme van doorligwonden en leidt hieruit de preventie mogelijkheden af.
2. De student beschrijft welke hulpmiddelen ter beschikking staan in de preventie.
3. De student geeft aan welke behandelingsmogelijkheden kunnen aangewend worden voor bestaande doorligwonden.
-
Inhoud:
-
Studiemateriaal:
-
Opmerkingen:

©2005-2018 • Vakgroep Huisartsgeneeskunde • Vrije Universiteit Brussel • Laarbeeklaan 103 • 1090 Brussel-Jette
Tel.: +32 2 477.43.11 • Fax.: +32 2 477.43.01 • huisarts@vub.ac.be