Vrije Universiteit Brussel


Buikpijn bij het kind


Vakco÷rdinator: Dirk Devroey
Titularis: Yvan Vandenplas
Lesgever: Michel Deneyer
Semester: 1
Datum: 2016-10-24
Uur: 14:00
OO-fiche: GF-HUIS-12552
Vak: Levensloop geneeskunde
Lesnummer: 406
Duur: 2 u
Hoorcollege:
Werkcollege: 2
Zelfstudie:
-
Leerdoelen:
-
Inhoud:
-
Studiemateriaal:
-
Opmerkingen:
Eindtermen: Amenorroe
Acute dyspnoe

©2005-2017 • Vakgroep Huisartsgeneeskunde • Vrije Universiteit Brussel • Laarbeeklaan 103 • 1090 Brussel-Jette
Tel.: +32 2 477.43.11 • Fax.: +32 2 477.43.01 • huisarts@vub.ac.be