Vrije Universiteit Brussel


Kwaliteitsmanagement II


Vakco÷rdinator: Jan Vandevoorde
Titularis: Jan Vandevoorde
Lesgever: Jan Vandevoorde
Semester: 1e sem
Datum: 2016-12-09
Uur: 13:00
OO-fiche: GF-HUIS-12551
Vak: Wetenschappelijk denken en continue opleiding
Lesnummer: 319
Duur: 2 u
Hoorcollege: 2
Werkcollege:
Zelfstudie:
-
Leerdoelen: - De student kent de begrippen van de FOCUS/PDCA kwaliteitscyclus.
- De student kan een projectplan schrijven voor een verbeterproject.
- De student kan de kenmerken omschrijven van een goede kwaliteitsindicator.
- De student kent de basisregels van een actieplan voor verbetering.
-
Inhoud:
-
Studiemateriaal: Lesnotities
Boek "Dokteren met kwaliteit"
-
Opmerkingen:

©2005-2018 • Vakgroep Huisartsgeneeskunde • Vrije Universiteit Brussel • Laarbeeklaan 103 • 1090 Brussel-Jette
Tel.: +32 2 477.43.11 • Fax.: +32 2 477.43.01 • huisarts@vub.ac.be