Vrije Universiteit Brussel


Kwaliteitsmanagement I


Vakco÷rdinator: Jan Vandevoorde
Titularis: Jan Vandevoorde
Lesgever: Jan Vandevoorde
Semester: 1e sem
Datum: 2016-11-30
Uur: 16:00
OO-fiche: GF-HUIS-12551
Vak: Wetenschappelijk denken en continue opleiding
Lesnummer: 318
Duur: 2 u
Hoorcollege: 2
Werkcollege:
Zelfstudie:
-
Leerdoelen: - De student kent de verschillende aspecten van het begrip kwaliteit. Hij kan dit toepassen op huisartsgeneeskundige zorg.
- De student kan de verschillende soorten kwaliteitsindicatoren benoemen.
- De student kent de basisbegrippen van foutanalyse.
- De student kan een foutanalyse met de Ishikawa techniek doorvoeren.
-
Inhoud:
-
Studiemateriaal: Lesnotities
Boek "Dokteren met kwaliteit"
-
Opmerkingen:

©2005-2018 • Vakgroep Huisartsgeneeskunde • Vrije Universiteit Brussel • Laarbeeklaan 103 • 1090 Brussel-Jette
Tel.: +32 2 477.43.11 • Fax.: +32 2 477.43.01 • huisarts@vub.ac.be