Vrije Universiteit Brussel


Literatuuropzoeking II


Vakco÷rdinator: Jan Vandevoorde
Titularis: Jan Vandevoorde
Lesgever: Jan Vandevoorde
Semester: 1
Datum: 2016-10-12
Uur: 13:00
OO-fiche: GF-HUIS-12551
Vak: Wetenschappelijk denken en continue opleiding
Lesnummer: 313
Duur: 3 u
Hoorcollege: 3
Werkcollege:
Zelfstudie:
-
Leerdoelen: - de student kent de verschillende soorten literatuurbronnen.
- de student kent het PICO-systeem en kan dit gebruiken in het formuleren van een zoekvraag.
- de student kan een stapsgewijze zoektocht in de literatuur uitvoeren.
- de student heeft toegang tot de CEBAM-website en kan deze gebruiken.
-
Inhoud:
-
Studiemateriaal:
-
Opmerkingen:

©2005-2018 • Vakgroep Huisartsgeneeskunde • Vrije Universiteit Brussel • Laarbeeklaan 103 • 1090 Brussel-Jette
Tel.: +32 2 477.43.11 • Fax.: +32 2 477.43.01 • huisarts@vub.ac.be