Vrije Universiteit Brussel


Stagebegeleidingsdag I en portfolio


Vakco÷rdinator: Jan Vandevoorde
Titularis: Jan Vandevoorde
Lesgever: Johan Vansintejan
Semester: 1
Datum: 2016-10-26
Uur: 14:00
OO-fiche: GF-HUIS-12551
Vak: Wetenschappelijk denken en continue opleiding
Lesnummer: 308
Duur: 2 u
Hoorcollege:
Werkcollege: 2
Zelfstudie:
-
Leerdoelen: 1░ De student bepaalt de criteria waaraan een goede stage moet voldoen en gebruikt hiervoor de ervaring opgedaan tijdens de hospitaalstages.
2░De student uit zijn verwachtingen tov de huisartsenstage en past ze aan aan de stagepraktijkmogelijkheden, duidt de elementen aan die een stage kunnen doen lukken, hanteert op assertieve wijze de stagemeester-stagiair relatie.
-
Inhoud:
-
Studiemateriaal:
-
Opmerkingen:

©2005-2018 • Vakgroep Huisartsgeneeskunde • Vrije Universiteit Brussel • Laarbeeklaan 103 • 1090 Brussel-Jette
Tel.: +32 2 477.43.11 • Fax.: +32 2 477.43.01 • huisarts@vub.ac.be