Vrije Universiteit Brussel


Statistiek


Vakco÷rdinator: Jan Vandevoorde
Titularis: Jan Vandevoorde
Lesgever: Dirk Devroey
Semester: 1
Datum: 2016-10-06
Uur: 13:00
OO-fiche: GF-HUIS-12551
Vak: Wetenschappelijk denken en continue opleiding
Lesnummer: 305
Duur: 2 u
Hoorcollege: 2
Werkcollege:
Zelfstudie:
-
Leerdoelen: Leren werken met Excel
Maken van een datasheet om studiegegevens in te brengen
Kunnen berekenen van gemiddelden, medianen en standaard deviaties
Begrijpen wat een Gauss-curve toont
Kunnen berekenen van een P-waarde voor continue variabelen
Kunnen berekenen van een P-waarde voor dichotome variabelen
-
Inhoud:
-
Studiemateriaal:
-
Opmerkingen:

©2005-2018 • Vakgroep Huisartsgeneeskunde • Vrije Universiteit Brussel • Laarbeeklaan 103 • 1090 Brussel-Jette
Tel.: +32 2 477.43.11 • Fax.: +32 2 477.43.01 • huisarts@vub.ac.be