Vrije Universiteit Brussel


Literatuuropzoeking I


VakcoŲrdinator: Jan Vandevoorde
Titularis: Jan Vandevoorde
Lesgever: Jan Vandevoorde
Semester: 1
Datum: 2016-10-05
Uur: 14:00
OO-fiche: GF-HUIS-12551
Vak: Wetenschappelijk denken en continue opleiding
Lesnummer: 304
Duur: 2 u
Hoorcollege:
Werkcollege: 4
Zelfstudie:
-
Leerdoelen: de student kan op een gerichte en efficiŽnte manier een zoekopdracht uitvoeren via PubMed
-
Inhoud:
-
Studiemateriaal:
-
Opmerkingen:

©2005-2018 • Vakgroep Huisartsgeneeskunde • Vrije Universiteit Brussel • Laarbeeklaan 103 • 1090 Brussel-Jette
Tel.: +32 2 477.43.11 • Fax.: +32 2 477.43.01 • huisarts@vub.ac.be