Vrije Universiteit Brussel


Inleiding tot de Masterproef


Vakco÷rdinator: Jan Vandevoorde
Titularis: Jan Vandevoorde
Lesgever: Dirk Devroey
Semester: 1
Datum: 2016-09-30
Uur: 15:00
OO-fiche: GF-HUIS-12551
Vak: Wetenschappelijk denken en continue opleiding
Lesnummer: 302
Duur: 2 u
Hoorcollege: 1
Werkcollege:
Zelfstudie:
-
Leerdoelen: - de student kent de structuur van de masterproef
- de student kan een onderzoeksvraag formuleren
- de student weet hoe de verschillende rubrieken van een masterproef dienen te worden ingevuld: abstract/inleiding/methode/resultaten/discussie/conclusie
- de student weet hoe referenties dienen vermeld te worden
- de student is op de hoogte van de tijdstabel voor het tijdig afwerken van zijn/haar masterproef
-
Inhoud:
-
Studiemateriaal:
-
Opmerkingen:

©2005-2018 • Vakgroep Huisartsgeneeskunde • Vrije Universiteit Brussel • Laarbeeklaan 103 • 1090 Brussel-Jette
Tel.: +32 2 477.43.11 • Fax.: +32 2 477.43.01 • huisarts@vub.ac.be