Vrije Universiteit Brussel


Vertigo


Vakcoördinator: Dirk Devroey
Titularis: Dirk Devroey
Lesgever: Laure Carnol
Semester: 1
Datum: 2016-10-21
Uur: 15:00
OO-fiche: GF-HUIS-12550
Vak: Huisartsgeneeskundige benadering van klachten en ziekten I
Lesnummer: 218
Duur: 2 u
Hoorcollege: 2
Werkcollege:
Zelfstudie:
-
Leerdoelen: - Kunnen stellen van een correcte diagnose van duizeligheid
- Kunnen een correcte behandeling opstarten
- Kennen van het verwijsbeleid
-
Inhoud: De drie meest voorkomende syndromen van draaiduizeligheid worden uitvoerig besproken:
- benigne paroxismale positieduizeligheid (BPPD)
- neuritis vestibularis
- ziekte van Méničre
De andere diagnoses van draaiduizeligheid worden aangehaald:
- orthostatische hypotensie
- hyperventilatie
- bijwerkingen van geneesmiddelen
- anemie
- syndromen van de cervicale wervelkolom
- virusziekte
-
Studiemateriaal: Verheij AAA, Van Weert HCPM, Lubbers WJ, Van Sluisveld ILL, Saes GAF, Eizenga WH, Boukes FS en Van Lieshout J. NHG-Standaard Duizeligheid
-
Opmerkingen:

©2005-2018 • Vakgroep Huisartsgeneeskunde • Vrije Universiteit Brussel • Laarbeeklaan 103 • 1090 Brussel-Jette
Tel.: +32 2 477.43.11 • Fax.: +32 2 477.43.01 • huisarts@vub.ac.be