Vrije Universiteit Brussel


Incontinentie


Vakco÷rdinator: Dirk Devroey
Titularis: Dirk Devroey
Lesgever: Johan Braeckman
Semester: 1
Datum: 2016-12-14
Uur: 17:00
OO-fiche: GF-HUIS-12550
Vak: Huisartsgeneeskundige benadering van klachten en ziekten I
Lesnummer: 216
Duur: 1 u
Hoorcollege: 1
Werkcollege:
Zelfstudie:
-
Leerdoelen: - kennen van de verschillende vormen van incontinentie (stress-incontinentie, urge-incontinentie, overloopincontinentie, neurogene incontinentie en bedplassen)
- kunnen diagnosticeren en behandelen van de verschillende vormen van incontinentie
-
Inhoud:
-
Studiemateriaal:
-
Opmerkingen:

©2005-2018 • Vakgroep Huisartsgeneeskunde • Vrije Universiteit Brussel • Laarbeeklaan 103 • 1090 Brussel-Jette
Tel.: +32 2 477.43.11 • Fax.: +32 2 477.43.01 • huisarts@vub.ac.be