Vrije Universiteit Brussel


Hoge bloeddruk


VakcoŲrdinator: Dirk Devroey
Titularis: Dirk Devroey
Lesgever: Laure Carnol
Semester: 1
Datum: 2016-10-28
Uur: 16:00
OO-fiche: GF-HUIS-12550
Vak: Huisartsgeneeskundige benadering van klachten en ziekten I
Lesnummer: 210
Duur: 2 u
Hoorcollege: 2
Werkcollege:
Zelfstudie:
-
Leerdoelen: 1. de student moet correct de bloeddruk kunnen nemen, en zich bewust zijn van alle fouten die hierbij kunnen gemaakt worden.
2. hij moet de criteria kunnen geven die tot hypertensie besluiten
3. aan de hand van de anamnese en fysich onderzoek moet hij in staat zijn een onderscheid te maken tussen essentiŽle en secundaire hypertensie (pluis /niet pluis strategie)
4. rekening houdend met pt.3 moet hij een wetenschappelijk verantwoorde keuze kunnen maken in de bijkomende onderzoeken. Hij moet weten wanneer naar de 2e lijn dient verwezen te worden.
5. hij moet voor een fictieve hypertensie patiŽnt, die lijdt aan andere aandoeningen, een behandeling kunnen geven, medicamenteus en niet-medicamenteus, rekening houdend met indicaties en bijwerking.
6. hij moet de doelstellingen van een adekwate behandeling kunnen formuleren.
7. hij moet de aard en de frekwentie van de controles kunnen noemen.
-
Inhoud:
-
Studiemateriaal:
-
Opmerkingen:

©2005-2018 • Vakgroep Huisartsgeneeskunde • Vrije Universiteit Brussel • Laarbeeklaan 103 • 1090 Brussel-Jette
Tel.: +32 2 477.43.11 • Fax.: +32 2 477.43.01 • huisarts@vub.ac.be