Vrije Universiteit Brussel


Urgentiegeneeskunde I


Vakco÷rdinator: Dirk Devroey
Titularis: Dirk Devroey
Lesgever: Walter Renier
Semester: 1
Datum: 2016-12-15
Uur: 13:00
OO-fiche: GF-HUIS-12550
Vak: Huisartsgeneeskundige benadering van klachten en ziekten I
Lesnummer: 207
Duur: 3 u
Hoorcollege: 3
Werkcollege:
Zelfstudie:
-
Leerdoelen: Plotse dood:
- de student onderkent snel en correct de tekenen van een vitale urgentie
- zij/hij reageert onmiddellijk en adekwaat en voert ook de handelingen met logische stappen uit
- zij/hij kan differentieel diagnostische hypothesen opbouwen en verantwoorden
- zij/hij kent de medicatie nodig voor het acute moment en kan deze correct en met zekerheid toedienen
- zij/hij kent samenwerking met andere hulpverleners, doorverwijzing.
-
Inhoud: acute buikpijn - co-intoxicatie - hyper- en hypothermie - shock - urogenitale urgenties - urgenties tijdens zwangerschap.
-
Studiemateriaal:
-
Opmerkingen:

©2005-2018 • Vakgroep Huisartsgeneeskunde • Vrije Universiteit Brussel • Laarbeeklaan 103 • 1090 Brussel-Jette
Tel.: +32 2 477.43.11 • Fax.: +32 2 477.43.01 • huisarts@vub.ac.be