Vrije Universiteit Brussel


Hartkloppingen


Vakco÷rdinator: Dirk Devroey
Titularis: Dirk Devroey
Lesgever: Laure Carnol
Semester: 1
Datum: 2016-12-13
Uur: 16:00
OO-fiche: GF-HUIS-12550
Vak: Huisartsgeneeskundige benadering van klachten en ziekten I
Lesnummer: 205
Duur: 2 u
Hoorcollege: 2
Werkcollege:
Zelfstudie:
-
Leerdoelen: - kunnen opsommen van frekwente en minder frequente oorzaken van hartkloppingen
- kunnen een correcte diagnose van hartkloppingen stellen
- Kunnen maken van onderscheid tussen gevaarlijke en minder gevaarlijke hartrimtestoonissen
- kunnen een adequate behandeling geven, rekening houdend met indicaties en bijwerkingen (inclusief anticoagulatie)
- Kennen van de follow-up van hartritmestoornissen
- Kennen en toepassen van een correct doorverwijsbeleid

Kennen van indicaties van anticoagulatietherapie
Kennen van contra-indicaties van anticoagulatietherapie
Kunnen opstarten van anticoagulatietherapie
Kunnen overschakelen van anticoagulatietherapie
Kunnen opvolgen van anticoagulatietherapie
Kunnen onderbreken voor een heelkundige ingreep
Kunnen corrigeren van INR-waarden
-
Inhoud:
-
Studiemateriaal:
-
Opmerkingen:

©2005-2018 • Vakgroep Huisartsgeneeskunde • Vrije Universiteit Brussel • Laarbeeklaan 103 • 1090 Brussel-Jette
Tel.: +32 2 477.43.11 • Fax.: +32 2 477.43.01 • huisarts@vub.ac.be