Vrije Universiteit Brussel


Kankerpreventie praktische oefeningen


Vakco÷rdinator: Dirk Devroey
Titularis: Dirk Devroey
Lesgever: InŔs Van Rossem
Semester: 1
Datum: 2016-10-19
Uur: 16:00
OO-fiche: GF-HUIS-12550
Vak: Huisartsgeneeskundige benadering van klachten en ziekten I
Lesnummer: 203
Duur: 2 u
Hoorcollege:
Werkcollege: 2
Zelfstudie:
-
Leerdoelen: - kunnen een cervixuitstrijkje uitvoeren
- kunnen een prostaatonderzoek verrichten
- kunnen een hemocculttest uitvoeren
- kunnen een borst palperen
-
Inhoud:
-
Studiemateriaal:
-
Opmerkingen:

©2005-2018 • Vakgroep Huisartsgeneeskunde • Vrije Universiteit Brussel • Laarbeeklaan 103 • 1090 Brussel-Jette
Tel.: +32 2 477.43.11 • Fax.: +32 2 477.43.01 • huisarts@vub.ac.be