Vrije Universiteit Brussel


NierinsufficiŽntie


VakcoŲrdinator: Dirk Devroey
Titularis: Dirk Devroey
Lesgever: InŤs Van Rossem
Semester: 1
Datum: 2016-12-02
Uur: 13:00
OO-fiche: GF-HUIS-12550
Vak: Huisartsgeneeskundige benadering van klachten en ziekten I
Lesnummer: 202
Duur: 2 u
Hoorcollege: 2
Werkcollege:
Zelfstudie:
-
Leerdoelen: Kunnen voorkomen van chronische en acute nierinsufficiŽntie
Kunnen opsporen van chronische en acute nierinsufficiŽntie
Kunnen behandelen en/of doorverwijzen van patiŽnt met nierinsufficiŽntie
Kunnen verzorgen van patiŽnt binnen de context van het zorgtraject nierinsufficiŽntie
-
Inhoud:
-
Studiemateriaal:
-
Opmerkingen:

©2005-2018 • Vakgroep Huisartsgeneeskunde • Vrije Universiteit Brussel • Laarbeeklaan 103 • 1090 Brussel-Jette
Tel.: +32 2 477.43.11 • Fax.: +32 2 477.43.01 • huisarts@vub.ac.be