Vrije Universiteit Brussel


Kankerpreventie


Vakco÷rdinator: Dirk Devroey
Titularis: Dirk Devroey
Lesgever: InŔs Van Rossem
Semester: 1
Datum: 2016-10-12
Uur: 16:00
OO-fiche: GF-HUIS-12550
Vak: Huisartsgeneeskundige benadering van klachten en ziekten I
Lesnummer: 201
Duur: 2 u
Hoorcollege: 1
Werkcollege:
Zelfstudie:
-
Leerdoelen: Inzicht hebben in de opzet van kankerpreventie in de HA-praktijk. Na de les dient u:
1.Verschil kennen tussen opportunistische screening, case finding, systemische screening en bevolkingsonderzoek
2.Rookstopbegeleiding
3.Prostaatkanker controversieel
4.Screening colonkanker
5.Leeftijdsdoelgroepen en intervals aangeven voor cervix- en borstkankeropsporing
6.Beslisboom borstonderzoek en mammografie
7.Beslisboom afwijkingen cervixcytologie
8.Praktijkmanagement screening uitleggen-
Inhoud:
-
Studiemateriaal: Gezondheidsgids domus medica
-
Opmerkingen:

©2005-2018 • Vakgroep Huisartsgeneeskunde • Vrije Universiteit Brussel • Laarbeeklaan 103 • 1090 Brussel-Jette
Tel.: +32 2 477.43.11 • Fax.: +32 2 477.43.01 • huisarts@vub.ac.be