Vrije Universiteit Brussel


Specifieke gesprekken: Zelfmoord


Vakco÷rdinator: Sandrina Schol
Titularis: Johan Vansintejan
Lesgever: Kirsten O
Semester: 1+2
Datum: 2017-02-16
Uur: 15:00
OO-fiche: GF-HUIS-12549
Vak: Professioneel communiceren en functioneren
Lesnummer: 122
Duur: 2 u
Hoorcollege: 2
Werkcollege: 0
Zelfstudie: 0
-
Leerdoelen:
-
Inhoud:
-
Studiemateriaal:
-
Opmerkingen:

©2005-2018 • Vakgroep Huisartsgeneeskunde • Vrije Universiteit Brussel • Laarbeeklaan 103 • 1090 Brussel-Jette
Tel.: +32 2 477.43.11 • Fax.: +32 2 477.43.01 • huisarts@vub.ac.be