Vrije Universiteit Brussel


Specifieke gesprekken: Allochtonen


Vakco÷rdinator: Sandrina Schol
Titularis: Johan Vansintejan
Lesgever: Rita Vanobberghen
Semester: 1
Datum: 2016-12-14
Uur: 14:00
OO-fiche: GF-HUIS-12549
Vak: Professioneel communiceren en functioneren
Lesnummer: 109
Duur: 3 u
Hoorcollege: 1
Werkcollege: 2
Zelfstudie:
-
Leerdoelen:
-
Inhoud:
-
Studiemateriaal:
-
Opmerkingen:

©2005-2018 • Vakgroep Huisartsgeneeskunde • Vrije Universiteit Brussel • Laarbeeklaan 103 • 1090 Brussel-Jette
Tel.: +32 2 477.43.11 • Fax.: +32 2 477.43.01 • huisarts@vub.ac.be