Vrije Universiteit Brussel


Specifieke gesprekken: Seksualiteit


Vakco÷rdinator: Sandrina Schol
Titularis: Johan Vansintejan
Lesgever: Johan Vansintejan
Semester: 1+2
Datum: 2016-11-23
Uur: 14:00
OO-fiche: GF-HUIS-12549
Vak: Professioneel communiceren en functioneren
Lesnummer: 108
Duur: 4 u
Hoorcollege: 4
Werkcollege:
Zelfstudie:
-
Leerdoelen: - De student kan de eigen normen met betrekking tot seksualiteit en seksuele problemen benoemen
- De student kan de eigen grenzen bij het praten over seksualiteit benoemen
- De student heeft inzicht in het vˇˇrkomen van seksuele problemen
- De student neemt kennis van de seksuele responscyclus bij man en vrouw
- De student neemt kennis van de seksuologische mini-anamnese en kan deze afnemen
- De student neemt kennis van het onderhandelen bij relatietherapie en kan dit toepassen
- De student kan gesprekstechnieken in het kader van koppel/sekstherapie toepassen
- De student is op de hoogte van de diagnostiek en het beleid bij de seksuele disfuncties bij vrouwen en mannen
-
Inhoud:
-
Studiemateriaal:
-
Opmerkingen:

©2005-2018 • Vakgroep Huisartsgeneeskunde • Vrije Universiteit Brussel • Laarbeeklaan 103 • 1090 Brussel-Jette
Tel.: +32 2 477.43.11 • Fax.: +32 2 477.43.01 • huisarts@vub.ac.be