Vrije Universiteit Brussel


Masterproeven Huisartsgeneeskunde

Inkijken eerdere masterproeven van studenten

Aanvragen voor masterproeven van studenten

Lijst van de masterproeven van studenten

2014
-
1.-- Wauters I, Vandevoorde J. Influence of patientsí education on their asthma control.
-
2.-- Sinnesael K, Borgermans L, Vandevoorde J, Devroey D. To what extent do Local Multidisciplinary Networks in Belgium represent attributes of high quality integrated care for patients with chronic conditions: A cross-sectional analysis.
-
3.-- Geurts S, Vandevoorde J. Evolutie van de cognitieve functies, zelfredzaamheid en gemoedstoestand bij ouderen tijdens een verblijf op een revalidatiedienst.
-
4.-- Francois S, Vandevoorde J. Chronische nierinsufficiŽntie: taboe of uitdaging?!
-
5.-- Desmedt M, Vandevoorde J. Onderzoek naar de kennis en attitude van de mannelijke VUB-studenten in verband met anticonceptie.
-
6.-- De Raedemaeker A, Vandevoorde J. Rationeel voorschrijven in het woonzorgcentrum: een kwaliteitsbevorderend project.
-
7.-- Avci S, Vandevoorde J. The impact of switching from the ECSC/ERS93 reference equations and the fixed cut-off for FEV1/FVC to the new GLI 2012 reference equations on the diagnosis of airway obstruction.
-

2013
-
1.-- Van Nuffel E, Vandevoorde J. Hoe kan de vaccinatiegraad bij 50- tot 65-jarige risicopatiŽnten verbeterd worden?
-
2.-- Lenaerts A, Vandevoorde J. De implementatie van spirometrie in een buurtgezondheidscentrum.
-
3.-- Chomť B, Vandevoorde J. Diagnosis of airway obstruction: a comparison between the GLI 2012 reference equations, the NHANES III reference equations and the fixed cut-off for FEV1/FVC.
-
4.-- Carnol L, Vandevoorde J. Heeft de organisatie van een preventieconsult in het kader van het GMD-plus een invloed op het cardiovasculair risicobeheer in de praktijk?
-
5.-- Buysschaert R, Vandevoorde J. Implementatie van de COPD-6 meter in de huisartsenpraktijk ter screening naar obstructief longlijden. Een praktijkverbeterend project.
-

2012
-
1.-- Yap J, Jansen A, Vandevoorde J. Welke factoren beÔnvloeden de vaccinatieprocedure bij Roma-zigeunerkinderen in Brussel?
-
2.-- Van Grembergen H, Vandevoorde J. Spirometrie: worden onze COPD-patiŽnten behandeld volgens de GOLD-richtlijnen. Een praktijkstudie
-
3.-- Sinnesael K, Vandevoorde J. Predictors of asthma control in a mulitcultural population.
-
4.-- Kashefi M, Kartounian H, Vandevoorde J.Het achterhalen en vergelijken van depressieve symptomen bij Iranes patiŽnten ten opzichte van de Belgische patiŽnten in de huisartsenpraktijk
-
5.-- Bogaerts C, Vandevoorde J. Onderzoek naar het welbevinden van de jonge Vlaamse huisarts.
-
6.-- Aerts J, Vandevoorde J. Kwaliteitsbevorderend praktijkproject: vroegtijdige diagnose van COPD door middel van spirometrie
-
7.-- Adriaenssens K, Vandevoorde J. Het voorschrijfgedrag van huisartsen in woonzorgcentra - een praktijkverbeterend project.
-

2011
-
1.-- Waez N, Vandevoorde J. Kennis van orale anticonceptie bij vrouwelijke VUB-studenten.
-
2.-- Ruche C, Vandevoorde J. Opsporing en beleid bij chronische nierinsufficiŽntie in een huisartspraktijk.
-
3.-- Heyvaert G, Vandevoorde J. Opvolging van INR: implementatie van een electronisch hulpmiddel in het EMD.
-
4.-- Henrotay T, Vandevoorde J. De implementatie van het zorgtraject diabetes in de huisartspraktijk.
-
5.-- Daenen E, Vandevoorde J. Drug-related problems after hospital discharge.
-
6.-- Buysschaert R, Vandevoorde J. The accuracy of a portable FEV1/FEV6 meter for the detection of airway obstruction.
-
7.-- Blokland A, Vandevoorde J. Gebruik van spirometrie door Vlaamse huisartsen
-
8.-- Bloemen N, Vandevoorde J. De kwaliteit van spirometrie in een buurtgezondheidscentrum
-

2010
-
1.-- Van De Reyd E, Pouliart N. Evaluatie van de betrouwbaarheid en de relevantie van klinische testen voor schouder instabiliteit.
-
2.-- Senesael E, Devroey D. Follow-up van de cardiovasculaire preventie campagne in de gemeenten Hoeilaart, Huldenberg, Merchtem, Oud-Heverlee en Overijse.
-
3.-- Scheys E, Devroey D. Een bevolkingsonderzoek naar het belang en de perceptie van al dan niet in de wet omschreven patiŽntenrechten.
-
4.-- Najib A, Kartounian J. Hoe worden patiŽnten met keelpijn benaderd in huisartsenpraktijken en in de spoedafdeling van een universitair ziekenhuis.
-
5.-- Mouton C, Gidron Y. Does heart-rate variability predict prognosis in cancer patients ?
-
6.-- Mertens A, Devroey D. Analyse van de incidenten van de A/H1N1 griep tijdens het griepseizoen 2009-2010 in BelgiŽ.
-
7.-- Kashefi M, Kartounian J. Waarom behoort ambulante 24-uursbloeddrukmonitoring (24U-ABDM) niet tot het routine instrumentarium van de huisartsen in Vlaanderen ?
-
8.-- Geentjens P, Vandevoorde J. Wat is de voorkeur van geneeskunde studenten aan de VUB : huisarts of specialist, en wat zijn de motieven om al dan niet huisarts of specialist te worden? Eindwerk behaald aan de Vrije Universiteit Brussel in juni 2010.
-
9.-- Demirkapu H, Riffi A, Devroey D. Vergelijkende studie van ziektekennis tussen Turkse, Marokkaanse en Belgische diabetes type 2 patiŽnten. Eindwerk behaald aan de Vrije Universiteit Brussel in juni 2010.
-
10.-- Delien V, Vandevoorde J. Implementatie van een richtlijn rond osteoporose in een huisartsenpraktijk
-
11.-- Bogaerts C, Vandevoorde J. Onderzoek naar het welbevinden van huisartsen in opleiding (HAIO's). Eindwerk behaald aan de Vrije Universiteit Brussel in juni 2010.
-
12.-- Alsafadi M, Vandenplas Y. Epidemiological and therapeutic characteristics of Clostridium Difficile colonization and/or infection in children in Belgium. Eindwerk behaald aan de Vrije Universiteit Brussel in juni 2010.
-

2009
-
1.-- Waez N, Devroey D, Riffi A. De prevalentie van metabool syndroom en het cardiovasculair profiel bij Marokkaanse en Belgische huisartspatiŽnten. Eindwerk behaald aan de Vrije Universiteit Brussel in juni 2009.
-
2.-- Van Rossem I, Vandevoorde J. Verwachtingen van de patiŽnt in verband met de manier van aankaarten van de griepvaccinatie.
-
3.-- Starudobova E, Kartounian J. Het gebruik van een screenende vragenlijst bij de aanpak van de lichamelijk onverklaarde klachten in de huisartsenpraktijk. Eindwerk behaald aan de Vrije Universiteit Brussel in juni 2009.
-
4.-- Ruche C, Vandevoorde J. De duikmedische keuring door de huisarts
-
5.-- Nyckees K, Vandevoorde J. Urineweginfecties bij vrouwelijke patiŽnten: Volgt de huisarts de richtlijnen?
-
6.-- Janssens V, Vandevoorde J. Aspecten van een eerstelijns diabetes educatie project
-
7.-- Heyvaert G, Vandevoorde J. Het gebruik van spirometrie door huisartsen na het volgen van een geaccrediteerde opleiding
-
8.-- Heyrman B, Devroey D, Riffi A. Vergelijkende studie inzake ziektekennis tussen Belgische en Marokkaanse diabetes type 2 patiŽnten, opgevolgd in het Universitair Ziekenhuis Brussel. Eindwerk behaald aan de Vrije Universiteit Brussel in juni 2009.
-
9.-- Henrotay T, Devroey D. Een meta-analyse van gerandomizeerde studies van laaggedoseerde acetylsalicylzuurtherapie in de primaire cardio-vasculaire preventie bij diabetespatiŽnten. Eindwerk behaald aan de Vrije Universiteit Brussel in juni 2009.
-
10.-- Geys P, Vandevoorde J. Praktische implementatie van spirometrie in de eerste lijn: een kwaliteitsverbeterend project in een huisartsengroepspraktijk. Eindwerk behaald aan de Vrije Universiteit Brussel in juni 2009.
-
11.-- Daenen E, Vandevoorde J. Geneesmiddelenproblematiek na ontslag uit het ziekenhuis: onderzoek bij Vlaamse huisartsen. Eindwerk behaald aan de Vrije Universiteit Brussel in juni 2009.
-
12.-- Balemans R, Devroey D. Kennis over en attitude t.o.v. vaccinaties bij adolescenten in Antwerpen. Eindwerk behaald aan de Vrije Universiteit Brussel in juni 2009.
-
13.-- Aerts S, Hubloue I. Infrarood huidthermometrie bij kinderen: een onderzoek naar ďfeasibilityĒ en ďaccuracyĒ, op een spoedgevallendienst. Eindwerk behaald aan de Vrije Universiteit Brussel in juni 2009.
-

2008
-
1.-- Van De Vijver E, Devroey D. Basiskennis van spoedeisende hulp en de daarvoor relevante ziektebeelden bij geneeskundestudenten aan de Vlaamse medische faculteiten. Eindwerk behaald aan de Vrije Universiteit Brussel in juni 2008.
-
2.-- Sarbovan R, De Mey J. Richtlijnen bij aanvraag van RX en CT thorax: retrospectieve studie. Eindwerk behaald aan de Vrije Universiteit Brussel in september 2008.
-
3.-- Roelandts I, Vandevoorde J. Integratie van spirometrie in de huisartsenpraktijk: invloed op de behandeling van patiŽnten met astma en COPD.
-
4.-- Merah S, Vandevoorde J. Het belang van de spirometrie in de correcte behandeling van astma en COPD door de huisarts.
-
5.-- KŲken M, Vandevoorde J. Vergelijking van depressieve symptomen bij huisartspatiŽnten van Turkse en Belgische origine in Brussel.
-
6.-- De Backer M, Vandevoorde J. Integratie van spirometrie in de huisartsenpratkijk: invloed van spirometrie op het diagnosticeren van astma en COPD. Eindwerk behaald aan de Vrije Universiteit Brussel in juni 2008.
-
7.-- Dastgheib F, Kartounian J. Zijn de wachtdiensten en spoedgevallendiensten complementair of redundant? Eindwerk behaald aan de Vrije Universiteit Brussel in juni 2009.
-
8.-- Chovanova H, Vandevoorde J. HandhygiŽne bij kleuters. Eindwerk behaald aan de Vrije Universiteit Brussel in juni 2008 in het kader van de opleiding Jeugdgezondheidszorg.
-
9.-- Bogaerts S, Cammu H. Women's Knowledge concerning Gynaecological Terms and Examinations: A comparison between autochthonal and allochthonous women in Belgium. Eindwerk behaald aan de Vrije Universiteit Brussel in juni 2008.
-
10.-- Bloemen N, Deliens L. Arts-patiŽnt communicatie aan het levenseinde en verschillen tussen huisartsen en geneesheer-specialisten. Eindwerk behaald aan de Vrije Universiteit Brussel in juni 2008.
-
11.-- Adriaenssens K, Bilsen J. Belangrijke medische beslissingen aan het levenseinde in de huisartsenpraktijk. Eindwerk behaald aan de Vrije Universiteit Brussel in juni 2008.
-

2007
-
1.-- Vanherpe A, Devroey D. Onderzoek naar risicofactoren die het seksueel gedrag beÔnvloeden, informatiebronnen over seksualiteit en het seksueel gedrag bij jongeren. Eindwerk behaald aan de Vrije Universiteit Brussel in juni 2007.
-
2.-- Van Rossem I, Vandevoorde J. Invloed van de aard en het aantal risicofactoren op de vaccinatiegraad voor influenza.
-
3.-- Temmerman R, Devroey D. Metformin and thiazolidinedione to prevent or delay type 2 diabetes in people at risk; meta-analysis of randomized controlled trials. Eindwerk behaald aan de Vrije Universiteit Brussel in juni 2007.
-
4.-- Nyckees K, Vandevoorde J. Prevalentie en onderdiagnose van chronische obstructieve longziekte in de huisartsenpraktijk: een case-finding studie. Eindwerk behaald aan de Vrije Universiteit Brussel in juni 2007.
-
5.-- Moerenhout T, Mets T. Indicatoren van musculaire fragiliteit bij ouderen in een residentiŽle setting. Eindwerk behaald aan de Vrije Universiteit Brussel in juni 2007.
-
6.-- Magerman K, Devroey D. Ontleding van tabak-, alcohol-, en druggebruik bij de eerste bachelor studenten aan de Vrije Universiteit Brussel. Analyse van het hulpzoekgedrag. Eindwerk behaald aan de Vrije Universiteit Brussel in juni 2007.
-
7.-- Baeyens K, Devroey D. Does the treatment of hypertension with β-blockers give a higher risk for new onset of diabetes than other antihypertensive drugs? Eindwerk behaald aan de Vrije Universiteit Brussel in juni 2007.
-

2006
-
1.-- Van Lathem E, Mets T. Verband tussen gezondheid en cognitie bij thuiswonende ouderen: cross-sectionele en longitudinale analyse. Eindwerk behaald aan de Vrije Universiteit Brussel in juni 2006.
-
2.-- Van De Maele H, Vandevoorde J. Osteoporose: case-finding met behulp van het NHG-algoritme.
-
3.-- Nys T, Pas L. Geweld tegen huisartsen: nood voor opleiding in conflictmanagement? Eindwerk behaald aan de Vrije Universiteit Brussel in juni 2006.
-
4.-- KŲken M, Vandevoorde J. Depressieve symptomen bij huisartspatiŽnten van Turkse origine in Brussel. Eindwerk behaald aan de Vrije Universiteit Brussel in juni 2006.
-
5.-- Hertogen J, Schol S. PatiŽntgerichte geneeskunde in de eerstelijnsgezondheidszorg: communicatie met de huisarts gezien door de bril van een Marokkaanse patiŽnt. Eindwerk behaald aan de Vrije Universiteit Brussel in juni 2006.
-
6.-- Driscart W, Wellens W, Raes J. The voice handicap index bij volwassenen met organische stemstoornissen. Eindwerk behaald aan de Vrije Universiteit Brussel in juni 2006.
-
7.-- Broekaert L, Vandevoorde J. Hoe accuraat is spirometrie in het opsporen van restrictie? Eindwerk behaald aan de Vrije Universiteit Brussel in juni 2006.
-
8.-- Amant T, Kartounian J. De ontslagbrief onder de loep: objectieve en subjectieve evaluatie van het hospitalisatieverslag in het AZ-VUB. Eindwerk behaald aan de Vrije Universiteit Brussel in juni 2006.
-

2005
-
1.-- Verlinden G, Urbain D. Follow-up van patiŽnten met een ferriprieve anemie en een negatief nazicht.
-
2.-- Vankerkhove V, Mets T. Factoren bepalend bij gebruik van niet-steroÔdale anti-inflammatoire geneesmiddelen. Observationale studie bij rusthuis- en RVT-residenten.
-
3.-- Vandevelde K, Mets T. De invloed van Pamidronaat op de inflammatoire parameters en de botmerkers: onderzoek bij patiŽnten met ouderdomsgerelateerde osteoporose.
-
4.-- Van De Maele H, Vandevoorde J. Wat weten vrouwen vanaf 50 jaar over osteoporose?
-
5.-- Stroeken L, Devroey D. Evaluatie van huidige cardiovasculaire risicotabellen en zoektocht naar een eenvoudigere schaal om het cardiovasculair risico te berekenen.
-
6.-- Nieuwets M, Devroey D. Het voorkomen van hartfalen tijdens de behandeling met amlodipine vergeleken met angiotensine-2 antagonisten, diuretica, andere calciumantagonisten en placebo: een meta-analyse.
-
7.-- LipschŁtz L. Malfroot A. Antibiotica-resistentie in AZ-VUB bij kinderen met pneumonieŽn en invasieve infecties door streptococcus pneumoniae: een retrospectieve studie.
-
8.-- Lacour S, Devroey D. The occurrence of heart failure during amlodipine treatment, compared to ACE-inhibitors, beta-blockers, alpha-blockers and placebo: a meta-analysis.
-
9.-- Callebaut L, Vandevoorde J. Vergelijking van de reproduceerbaarheid van FEV6 en FVC bij spirometrie. Eindwerk behaald aan de Vrije Universiteit Brussel in juni 2005.
-

2004
-
1.-- Verbesselt V, Vandevoorde J. Onderzoek naar de indicatie tot bepalen van cholesterol en de instelling van een cholesterolverlagende behandeling.
-
2.-- Vasseur S, Mets T. Evolutie van cytokines en heat shock proteÔn 70 bij ouderen onder invloed van krachttraining.
-
3.-- Van de Maele H, Vandevoorde J. Kan confrontatie met spirometrieresultaten bijdragen tot rookstop of aanpassing van het rookgedrag?
-
4.-- Tulay N, Kartounian J. Prevalence of achieved target levels of modifiable cardiovascular risk factors among the Turkish population living in Belgium.
-
5.-- Stiens D, Devroey D. Motivatie van hypercholesterolemie-patiŽnt voor het volgen van zijn dieet.
-
6.-- Roelandt A, Marmitte T. Waarom gaan ouders met hun kinderen naar de urgentiedienst?
-
7.-- Parlevliet M, Mets T. Kunnen reactietijden bijdragen tot de diagnose van MCI?
-
8.-- Konings A, Betz W. Aanpak van epicondylitis lateralis in de huisartspraktijk.
-
9.-- Huybregts E, Betz W. Het gebruik van alternatieve geneeswijzen door MS-patiŽnten.
-
10.-- Hendrikx A, Devroey D. HypolipemiŽrende geneesmiddelen. Weerslag van terugbetalingscriteria op voorschrijfgedrag.
-
11.-- Durang A, Schol S. Burnout bij huisartsen in het Pajottenland. Eindwerk behaald aan de Vrije Universiteit Brussel in juni 2004.
-
12.-- Derewianka V, De Catte L. Intertwin weight discordance and its association to chorionicity and placental pathology. Eindwerk behaald aan de Vrije Universiteit Brussel in juni 2004.
-
13.-- Crockaert J, Kartounian J. Tegenkantingen voor griepvaccinatie. Eindwerk behaald aan de Vrije Universiteit Brussel in juni 2004.
-
14.-- Cetin N, Kartounian J. Kennis, houding en visie van Turkse vrouwen over borstkanker en borstkankerscreening. Eindwerk behaald aan de Vrije Universiteit Brussel in juni 2004.
-
15.-- Bouyafa T, Urbain D. InitiŽle ervaring met de videocapsule-endoscopie in het AZ-VUB. Eindwerk behaald aan de Vrije Universiteit Brussel in juni 2004.
-
16.-- Bouez K, Laubach M. De ŗ terme stuitligging : bevallingswijze en outcome. Eindwerk behaald aan de Vrije Universiteit Brussel in juni 2004.
-
17.-- Beeckaert G, Depoorter A. Noden, behoeften en problemen bij thuiswonende personen met ziekte van Huntington. Eindwerk behaald aan de Vrije Universiteit Brussel in juni 2004.
-

2003
-
1.-- Verbesselt V, Vandevoorde J. Vergelijking van het beleid bij acute keelpijn met de richtlijnen voor Evidence Based Medicine.
-
2.-- Torrico C, Deliens L. Motieven van terminale patiŽnten die leiden tot een vraag naar levensbeŽindiging
-
3.-- Ramazan E, Noppen M,Verbanck S. Tracheobronchiale stents: longfunctieonderzoek bij patiŽnten voor en na het plaatsen van stents
-
4.-- Lemmens F, Velkeniers B. Problematiek van de schildklierdysfunctie bij de infertiele vrouw
-
5.-- Lemmens F, Velkeniers B, K. Poppe K. Problematiek van de schildklierfuncties bij de infertiele vrouw
-
6.-- Lamkanfi F, Devroey D. Studie naar de wijze van aanpak en de algemene benadering van cardiovasculaire risicofactoren door (huis)artsen in Vlaanderen en de kennis van deze artsen met betrekking tot het SYNDROOM X
-
7.-- Huybregts E, Betz W. Multiple sclerose en alternatieve geneeswijzen
-
8.-- Gijssels L, Vandevoorde J. Is COPD ondergediagnosticeerd in de 1e lijn
-
9.-- Dibaian M, Devroey D. Conservatieve therapie van hartfalen in Vlaamse huisartspraktijken. Eindwerk behaald aan de Vrije Universiteit Brussel in juni 2003.
-
10.-- Derijcke K, Betz W, Urbain D. Overdraagbaarheid van helicobacter pylori op partners. Eindwerk behaald aan de Vrije Universiteit Brussel in juni 2003.
-
11.-- Deceuninck S, Pas L, Keymeulen B. Invloed van de intensiteit van behandelen op het voorkomen van macrovasculaire complicaties bij niet-insuline dependente diabetes patiŽnten. Eindwerk behaald aan de Vrije Universiteit Brussel in juni 2003.
-
12.-- Ali Said H, Vandevoorde J. Discodoofheid. Eindwerk behaald aan de Vrije Universiteit Brussel in juni 2003.
-

2002
-
1.-- Verbesselt V, Pas L. Detectie van overmatig alcoholgebruik bij vrouwen tussen 40 en 65 jaar.
-
2.-- Vandevoorde A, Devroey D. Therapietrouw bij bejaarde diabetes type 2 patiŽnten.
-
3.-- Vanderperre L,Devroey D. Revalidatie na een beroerte. Hoe evolueert de functionele toestand en hoe optimaal is de hulpverlening?
-
4.-- Vanbeylen N, Devroey D. Toepassingen van magnesium in de huisartsenpraktijk.
-
5.-- Ter vrught M,De Swaef N. The essentials of chronic fatigue syndrome: a practical guideline for the general practitioner.
-
6.-- Tasatan A,Marmitte T. Aanpak van de bovenste luchtweginfectie in de huisartsenpraktijk.
-
7.-- Peker H, Marmitte T. Vergelijkende studie over bloeddrukcontrole bij Turkse allochtonen en autochtone Belgen.
-
8.-- Nolens A, Broeckaert I. Rood bloedverlies per anum.
-
9.-- Meert V, Pas L. De Vlaamse huisarts en drugverslaafde patiŽnten.
-
10.-- Gabriels G, Pas L. Irritable bowel syndrome. Literatuurstudie en hypothesegenererend onderzoek. Eindwerk behaald aan de Vrije Universiteit Brussel in juni 2002.
-
11.-- Devis V, Vandevoorde J. Methadon substitutiebehandeling in de geÔnteresseerde huisartsenpraktijk: de practische aanpak in Vlaamstalig Brussel. Eindwerk behaald aan de Vrije Universiteit Brussel in juni 2002.
-
12.-- De Klerck E,Vandevoorde J. Medisch sociologisch onderzoek naar de houding en het dagelijks medisch handelen van huisartsen, al of niet tabaksverslaafd, ten aanzien van het roken als chronische aandoening bij de patiŽnt. Eindwerk behaald aan de Vrije Universiteit Brussel in juni 2002.
-
13.-- Chovanova H, Vandevoorde J. Het nut van spirometrie in de huisartspraktijk. Eindwerk behaald aan de Vrije Universiteit Brussel in juni 2002 in het kader van de Opleiding Huisartsgeneeskunde.
-
14.-- Casteur B, Coigniez P. Relatie tussen benzodiazepine gebruik en vallen, met fracturen als een harde maatstaf. Eindwerk behaald aan de Vrije Universiteit Brussel in juni 2002.
-
15.-- Birsen Y, Coigniez P. Aanpak van menopauze in de huisartsenpraktijk, een dossierstudie. Eindwerk behaald aan de Vrije Universiteit Brussel in juni 2002.
-
16.-- Baron J, Deswaef N. Complex regionaal pijnsyndroom type 1 Onbekend, dus onbemind? Eindwerk behaald aan de Vrije Universiteit Brussel in juni 2002.
-

2001
-
1.-- Verheyden J,Devroey D. Aanpak van osteoporose bij vrouwen in de huisartsenpraktijk.
-
2.-- Timur Okuyan E, Kartounian J. Burn-out.
-
3.-- Pin L, Yoshimi S. Vallen bij bejaarden.
-
4.-- Pauwels F,Marmitte T. Het gebruik van het electrocardiogram in de huisartspraktijk.
-
5.-- Lerooy G, Idomon M. Diagnose en behandeling van acute ongecompliceerde cystitits bij vrouwen van de lagere sociale klassen.
-
6.-- Komorowska I, Coigniez P. Baarmoederhalsuitstrijk: gegevens uit de dagelijkse praktijk tegenover de richtlijnen.
-
7.-- Delger C, Kartounian J. Tuberculose in de huisartsenpraktijk. Eindwerk behaald aan de Vrije Universiteit Brussel in juni 2001.
-
8.-- De Smedt E, Goelen G. Management van kankerpijn in de huisartsenpraktijk. Eindwerk behaald aan de Vrije Universiteit Brussel in juni 2001.
-
9.-- De Kinderen R, Betz W. Diagnose en behandeling van irritable Bowel Syndrome in de huisartsenpraktijk. Eindwerk behaald aan de Vrije Universiteit Brussel in juni 2001.
-
10.-- De Beer R, Broeckaert I. Etiologie en diagnose van het peptisch ulcus in de huisartsenpraktijk? Eindwerk behaald aan de Vrije Universiteit Brussel in juni 2001.
-
11.-- De Backer J, Vandevoorde J. Vaccinatiegraad voor tetanus in de huisartspraktijk. Eindwerk behaald aan de Vrije Universiteit Brussel in juni 2001 in het kader van de opleiding Huisartsgeneeskunde.
-
12.-- Chovanova H, Marmitte T. Het beleid van lymfoedeem post-mastectomie in de huisartsenpraktijk. Eindwerk behaald aan de Vrije Universiteit Brussel in juni 2001.
-
13.-- Bostanci N, Pas L. Functionele lage rugpijn. Eindwerk behaald aan de Vrije Universiteit Brussel in juni 2001.
-
14.-- Ben Messaoud L, Coigniez P. Welke parameters worden met welke regelmaat door de huisartsen gehanteerd bij de follow-up van hun diabetes type-2 patiŽnten. Eindwerk behaald aan de Vrije Universiteit Brussel in juni 2001.
-
15.-- Anthone N, Vandevoorde J. De rol van de huisarts in de urgentiegeneeskunde: waarvan verkiezen patiŽnten de spoedgevallen? Eindwerk behaald aan de Vrije Universiteit Brussel in juni 2001.
-
16.-- Ali Said H, Devroey D. De huisarts en primaire preventie van cardiovasculaire aandoeningen. Eindwerk behaald aan de Vrije Universiteit Brussel in juni 2001.
-

2000
-
1.-- Van Osta D, Mets T. De pathologieŽn binnen de eerstelijnsgeneeskunde bij een oudere populatie in sub-Sahara Afrika.
-
2.-- Schelstraete B, Betz W. Spastisch colon. Een adequate aanpak door de huisarts.
-
3.-- Roest S, Betz W. De waarde van diagnostische score modellen voor IBS in de huisartspraktijk.
-
4.-- Rimbaut E, Michels J. Een zoektocht naar verborgen slaapverstorende factoren, ingedeeld naar leeftijd en geslacht.
-
5.-- Riffi A, Pas L. Een vergelijking van Marokkaanse met Belgische type2-diabetespatiŽnten. 2000, Vrije Universiteit Brussel
-
6.-- Rebel S,Kartounian J. PMS: Voorkomen, diagnose en therapie in de eerste lijn.
-
7.-- Pollet D, Marmitte T. Aanpak van exacerbatie van COPD in de huisartsengeneeskunde.
-
8.-- Pollet C, Marmitte T. Is de aanpak van migraine in de huisartsenpraktijk goed?
-
9.-- Oei L, Pas L. Prospectief onderzoek van de mentale ontwikkeling van prematuren versus controle-kinderen op 2-jarige leeftijd.
-
10.-- Lambrecht L, Broeckaert I. Het beleid van de huisarts bij vermoeden van infectieuze diarree.
-
11.-- Dricot F, Pas L. Kwalitatieve studie over de samenwerking tussen huisartsen en gespecialiseerde hulpverlening v. d. geestelijke gezondheidszorg voor de aanpak van problematisch drinkgedrag in Vlaanderen. Eindwerk behaald aan de Vrije Universiteit Brussel in juni 2000.
-
12.-- Dibaian M,Kartounian J. Dementie en diagnostische benadering in de huisartsenpraktijk. Eindwerk behaald aan de Vrije Universiteit Brussel in juni 2000.
-
13.-- De Pauw K, Marmitte T. Diagnose en preventie van astma in een huisartsenpraktijk. Eindwerk behaald aan de Vrije Universiteit Brussel in juni 2000.
-
14.-- De Belder E, Pas L. Wat is volgens de Vlaamse huisarts de oorzaak van het verschil tussen hetgeen er gebeurt in de praktijk rond diabetes mellitus type 2 zorg en de aanbevelingen terzake? Eindwerk behaald aan de Vrije Universiteit Brussel in juni 2000.
-
15.-- Christiaens C, Goelen G. De visie van de huisarts op de plaats van de palliatieve zorg in de huisartsenpraktijk. Eindwerk behaald aan de Vrije Universiteit Brussel in juni 2000.
-
16.-- Catrysse A, Goelen G. Preventie van ongevallen in de privť-sfeer bij bejaarden: wat is de rol van de huisarts? Eindwerk behaald aan de Vrije Universiteit Brussel in juni 2000.
-
17.-- Berg C, Kartounian J. Obesitas: diagnostiek en behandeling in de huisartspraktijk. Eindwerk behaald aan de Vrije Universiteit Brussel in juni 2000.
-

1999
-
1.-- Wijns W, Betz W. Aanpak van lage rugpijn in de huisartspraktijk.
-
2.-- Verheughe D, Goelen G. Tot de dood ons scheidt?
-
3.-- Vandenbempt N, Kartounian J. De diagnose van stress op het werk binnen de huisartspraktijk.
-
4.-- Van Geel B, Pas L. Management van herpes genitalis in de huisartsenpraktijk.
-
5.-- Rinchart M, Marmitte T. Schildklieraandoeningen in de huisartsgeneeskunde.
-
6.-- Offeciers H, Betz W. Attention deficit hyperactivity disorder in de huisartsgeneeskunde.
-
7.-- Nordin P, Pas L. Obsessief compulsieve stoornis. Een zeldzaamheid of een frequente psychiatrische aandoening?
-
8.-- Nieberding P, Kartounian J. Nicotine en haar withdrawal syndroom.
-
9.-- Kollau D, Idomon M. Reisadvies voor de huisarts: de verschillen die reizigers en husisarts en ervaren.
-
10.-- Deprez B, Idomon M. Diabetescontrole in de huisartspraktijk. Eindwerk behaald aan de Vrije Universiteit Brussel in juni 1999.
-
11.-- Daems A, Michels J. Kindermishandeling melden of niet? Wat doet de huisarts? Eindwerk behaald aan de Vrije Universiteit Brussel in juni 1999.
-
12.-- Cnockaert G, Goelen G. Compliantie/adherentie in de behandeling met antihypertensiva in de huisartsgeneeskundige praktijk. Eindwerk behaald aan de Vrije Universiteit Brussel in juni 1999.
-
13.-- Breckx M, Marmitte T. Behandeling van een niet-geÔnfecteerd ulcus cruris. Eindwerk behaald aan de Vrije Universiteit Brussel in juni 1999.
-

1998
-
1.-- Verbist K,Pas L,Beeth E. Begeleiden van aids patiŽnten.
-
2.-- Vanmarcke E, Pas L. Mammografie bij jonge vrouwen.
-
3.-- Vandervoort A, Kartounian J. Op welke basis meting bloeddrukbehandeling starten?
-
4.-- Slaus M, Kartounian J. Maagzweren, helicobacter pylori infectieus?
-
5.-- Segaert M, Goelen G. PSA-screening in de algemene praktijk.
-
6.-- Mbaka U. Diarree in de tropen.
-
7.-- Hendrickx S, Idomon M. Diabetes therapie : opstarten en aanpassen.
-
8.-- De Grande F, Belsack G. Gebruik antibiotica bij keelontsteking. Eindwerk behaald aan de Vrije Universiteit Brussel in juni 1998.
-
9.-- De Backer J, Michels J. Aanpak van despressie of examenstress. Eindwerk behaald aan de Vrije Universiteit Brussel in juni 1998.
-
10.-- Christiaens H, Michels J. Buikpijn bij kleine kinderen. Eindwerk behaald aan de Vrije Universiteit Brussel in juni 1998.
-
11.-- Ceunen A, Betz W. Zelfmoordpreventie. Eindwerk behaald aan de Vrije Universiteit Brussel in juni 1998.
-
12.-- Beke S, Marmitte T. Diabetes millitis bij huisarts, taken en beperkingen huisarts. Eindwerk behaald aan de Vrije Universiteit Brussel in juni 1998.
-

1997
-
1.-- Wattť M, Michels J. Osteoporose.
-
2.-- Vandercruys G, Belsack G. Gestoorde levertesten.
-
3.-- Van Gerven J, Pas L. Depressie.
-
4.-- Steketee B, Goelen G. Aspecifieke lage rugpijn.
-
5.-- Robberechts Q, Pas L. Otitits media.
-
6.-- Lombaert I, Michels J. Oogaandoeningen bij kinderen(het luie oog).
-
7.-- Lamote K, Goelen G. Urineweginfecties bij zwangeren.
-
8.-- Kerckaert S, Marmitte T. Allergische rhinitis.
-
9.-- Giribuola R, Betz W. Hyperlipidemie.
-
10.-- Argento O, Marmitte T. Stress studenten, faalangst, psychostimulantia. Eindwerk behaald aan de Vrije Universiteit Brussel in juni 1997.
-
11.-- Aidoo S, Idomon M. Preventie bij tropische ziekten (malaria, vaccinaties). Eindwerk behaald aan de Vrije Universiteit Brussel in juni 1997.
-

©2005-2018 • Vakgroep Huisartsgeneeskunde • Vrije Universiteit Brussel • Laarbeeklaan 103 • 1090 Brussel-Jette
Tel.: +32 2 477.43.11 • Fax.: +32 2 477.43.01 • huisarts@vub.ac.be